Loading...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนวยวิทย์หาดใหญ่ วันที่ 7 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอำนวยวิทย์หาดใหญ่ จำนวน 95 คน โดยมีอาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยหัวหน้ากลุุ่มภารกิจและบุคลากรให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมพื้นที่ให้บริการในส่วนต่างๆของหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม