มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.56 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ภายใน (IP Phone)