มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.57 ถึงวันที่ 3 มิ.ย.57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนน้องๆนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งภาพเข้าประกวดโครงการ COMPUTER CENTER SUMMER SELFIES PHOTO CONTEST