สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.61 ถึงวันที่ 10 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนวยวิทย์หาดใหญ่ วันที่ 7 กันยายน 2561
 
     

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอำนวยวิทย์หาดใหญ่ จำนวน 95 คน โดยมีอาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยหัวหน้ากลุุ่มภารกิจและบุคลากรให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมพื้นที่ให้บริการในส่วนต่างๆของหน่วยงาน