สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ก.ย.61 ถึงวันที่ 27 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Power Point และ Microsoft EXcel สำหรับนิสิต
 
     

วันที่ 26 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Power Point และ Microsoft EXcel สำหรับนิสิต โดยมีนิสิตเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามาถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพและนำไปใช้สำหรับการเรียนต่อไป โดยมีนายกฤษฎา คงหนู ตำแหน่งนักวิชาชีพ และนายอัตพล เทพสง ตำแหน่งนักวิชาชีพเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร