หลักสูตรฝึกอบรม

 
       ชื่อหลักสูตร : เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx Criteria): ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall) รุ่นที่ 3
 
 
หมดเขตรับสมัครแล้ว

 
     
   
 
Copyright © 2006, Thaksin University .
Best View with 800x600 Resolution + Java enable
Comment to : rmontree@tsu.ac.th