หน้าแรก | webboard | เข้าสู่ระบบ
 
     หลักสูตรฝึกอบรม
 
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร / วิทยาเขต
ช่วงเวลาที่รับสมัคร
ช่วงเวลาที่อบรม
จำนวนที่นั่ง
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ประเมินผล
โครงการ
ติดตามผล
(หลังจาก 1 เดือน)
1 โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design [วิทยาเขตสงขลา]
       [ สมัครอบรม ]
15/01/2018 - 19/02/2018
22/02/2018 - 23/02/2018
35
- -
- -
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมือใหม่หัดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line (บุคคลที่สนใจทั่วไป) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
10/01/2018 - 23/03/2018
29/03/2018 - 30/03/2018
30
- -
- -
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสติ๊กเกอร์ Line ใคร ๆ ก็ทำได้ รุ่นที่ 1(สำหรับบุคลากร ม.ทักษิณ) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ สมัครอบรม ]
05/01/2018 - 20/02/2018
22/02/2018 - 22/02/2018
20
- -
- -
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์พื้นฐานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe Dreamweaver CS6 (นักเรียนโรงเรียนสภาราชินีตรัง) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ สมัครอบรม ]
22/12/2017 - 23/01/2018
25/01/2018 - 26/01/2018
126
- -
- -
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate [วิทยาเขตพัทลุง]
       [ รายละเอียด] [ สมัครอบรม ]
22/12/2017 - 01/02/2018
08/02/2018 - 09/02/2018
30
- -
- -
     
  หลักสูตรที่อบรมไปแล้ว
 
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร / วิทยาเขต
ช่วงเวลาที่รับสมัคร
ช่วงเวลาที่อบรม
จำนวนที่นั่ง
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ประเมินผล
โครงการ
ติดตามผล
(หลังจาก 1 เดือน)
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ TSU MOOC รุ่นที่ 2 (สำหรับอาจารย์) [วิทยาเขตสงขลา]
21/09/2017 - 04/10/2017
04/10/2017 - 04/10/2017
20
-
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [วิทยาเขตพัทลุง]
04/09/2017 - 15/09/2017
04/09/2017 - 15/09/2017
44
-
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับอาจารย์ (รุ่นที่ 1) [วิทยาเขตสงขลา]
24/08/2017 - 30/08/2017
30/08/2017 - 30/08/2017
21
-
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดิโอ [วิทยาเขตพัทลุง]
       [ รายละเอียด]
01/08/2017 - 11/08/2017
10/08/2017 - 11/08/2017
40
-
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window 10 และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ [วิทยาเขตพัทลุง]
07/07/2017 - 18/07/2017
19/07/2017 - 19/07/2017
20
-
6 โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน) [วิทยาเขตพัทลุง]
05/06/2017 - 05/06/2017
08/06/2017 - 09/06/2017
33
-
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU Learning (อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) [วิทยาเขตสงขลา]
05/06/2017 - 29/06/2017
30/06/2017 - 30/06/2017
20
-
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเว็บไซต์ ระบบ TSU CMS (สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานและบุคลากรที่สนใจ) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
05/06/2017 - 10/07/2017
11/07/2017 - 11/07/2017
20
-
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
03/05/2017 - 05/05/2017
05/05/2017 - 05/05/2017
30
-
10 โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design (ยกเลิกโครงการ) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
04/05/2017 - 11/08/2017
17/08/2017 - 18/08/2017
80
-
11 โครงการการใช้งานอินเทอร์เน็ตบน Smart Phone (สำหรับบุคลากร) [วิทยาเขตสงขลา]
19/05/2017 - 30/05/2017
01/06/2017 - 01/06/2017
20
-
12 โครงการการใช้งานอินเทอร์เน็ตบน Smart Phone (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตสงขลา]
19/05/2017 - 30/05/2017
01/06/2017 - 01/06/2017
20
-
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
27/04/2017 - 03/05/2017
03/05/2017 - 03/05/2017
60
-
14 โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education (สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ) [วิทยาเขตสงขลา]
20/03/2017 - 04/04/2017
05/04/2017 - 05/04/2017
20
-
15 การสร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ [วิทยาเขตพัทลุง]
       [ รายละเอียด]
09/03/2017 - 29/06/2017
29/06/2017 - 30/06/2017
30
-
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานMicrosoft Office Word 2013(สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
21/02/2017 - 21/02/2017
21/02/2017 - 21/02/2017
20
-
17 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [วิทยาเขตพัทลุง]
16/02/2017 - 16/02/2017
16/02/2017 - 16/02/2017
100
-
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
24/01/2017 - 10/05/2017
15/05/2017 - 17/05/2017
20
-
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บบล็อก (Blog) อย่างง่ายด้วย WordPress [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
01/03/2017 - 28/04/2017
03/05/2017 - 04/05/2017
25
-
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
24/01/2017 - 20/04/2017
20/04/2017 - 21/04/2017
25
-
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วย CourseLab [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
24/01/2017 - 12/04/2017
18/04/2017 - 19/04/2017
40
-
22 โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education (สำหรับนิสิต พัทลุง) [วิทยาเขตพัทลุง]
23/01/2017 - 25/01/2017
25/01/2017 - 25/01/2017
20
-
23 โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education (สำหรับนิสิต สงขลา) [วิทยาเขตสงขลา]
06/03/2017 - 04/04/2017
05/04/2017 - 05/04/2017
30
-
24 โครงการอบรมการใช้งาน Google Drive (เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคล) [วิทยาเขตสงขลา]
19/01/2017 - 03/02/2017
10/02/2017 - 10/02/2017
30
-
25 โครงการอบรมการใช้งาน Google Drive (เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคล) [วิทยาเขตพัทลุง]
19/01/2017 - 23/01/2017
23/01/2017 - 23/01/2017
20
-
     
   
 
Copyright © 2006, Thaksin University .
Best View with 800x600 Resolution + Java enable
Power By : rmontree@tsu.ac.th