สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์(เก่า)
วาระงานผู้อำนวยการ
วาระงานรองผู้อำนวยการ
 
วาระงานผู้อำนวยการ กลับหน้าหลัก