TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม  กลับหน้าหลัก
ปฏิทินการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2561
เวลาเปิดบริการสำนักคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. - 22 ก.ค. 61


หน้าที่ :