Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนน้องๆ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจุดประกาย Coding สานฝันน้องม.ปลาย สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์
น้องๆ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจุดประกาย Coding สานฝันน้องม.ปลาย สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ ...
รายละเอียด
เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562
เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ...
รายละเอียด
ใหม่...ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณรูปแบบใหม่ บนโดเมนส์ @tsu.ac.th ...
รายละเอียด
ศูนย์รวมโปรแกรมเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ บริการโปรแกรมเพื่อให้บริการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ...
รายละเอียด

สำนักคอมพิวเตอร์
เป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร สารสนเทศที่ทันสมัย

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างความร่วมมือ

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนควนขนุนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ "สร้ ...

รายละเอียด
โครงการสร้างความร่วมมือ

วันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จัดโค ...

รายละเอียด
ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ& ...

รายละเอียด
โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา2562  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยม ...

รายละเอียด